Prebiehajúce súťaže

 
 
 
Podmienky súťaže: Adventný kalendár s Milvou 2023


1. Organizátor a vykonávateľ súťaže
Súťaž „Adventný kalendár s Milvou 2023, v skratke „Adventný kalendár“, sa nachádza na nástenke oficiálnej stránky spoločnosti Milva cosmetics s.r.o - na Facebooku Milva Slovensko.

Organizátorom súťaže je Milva cosmetics s.r.o., IČO: 36 528 137 so sídlom : ul. Poštová 345, 946 32 Marcelová, ďalej nakrátko len„ organizátor “. Tieto pravidlá sú povinné pre všetkých účastníkov, ktorí sa hry zúčastňujú. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie Pravidiel oznámením opráv alebo zmien verejne na facebookovej stránke Milva Slovensko.

2. Mechanizmus súťaže
- V termíne od 1.12 2023 do 24.12 2023 (vrátane) každý deň organizátor zverejní otázku alebo úlohu, ako príspevok na FB stránke Milva Slovensko, na ktorú súťažiaci musí odpovedať alebo splniť ju do 20:00 hod. v ten istý deň. Organizátor takto zverejní na nástenke svojej FB stránky 24 otázok alebo úloh a dá 24 výhier v termíne súťaže. Súťaž bude ukončená dňa 24.12. o 16:00 hod. zverejnením výhercu Veľkej výhry.
- Organizátor zverejní každé ráno o 9:00 hod príspevok s otázkou / úlohou na FB stránke.
- Užívatelia musia odpovedať alebo splniť úlohu pod určitým príspevkom organizátora na Facebook stránke Milva Slovensko
- Užívatelia sa môžu zúčastniť súťaže každý adventný deň, teda odpovedať alebo splniť dennú úlohu raz za deň.
- Výherca bude zverejnený komentárom pod rovnakým príspevkom stránky Milva Slovensko a v samostatnom príspevku spolu s výhrou v ten istý deň o 21:00 hod.
- Posledný Adventný deň (24.12) organizátor odovzdá Veľkú výhru, ktorá pozostáva zo šeku na nákup na eshope www.milva.sk v hodnote 150 EUR
- Víťaz Veľkej výhry bude vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do adventnej súťaže zapojili od 1.12. do 24.12. do 15:30 hod. a bude okamžite zverejnený na FB stránke organizátora dňa 24.12. o 16:00 hod.
- Účasť v súťaži nie je predmetom nákupu účastníkov.
- Každý užívateľ bude do súťaže zapojený len raz za deň, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré uverejnil.
- Uverejnením komentára, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky, účastník potvrdzuje, že si prečítal a prijíma tieto oficiálne pravidlá.

3. Právo zúčastniť sa
Každá fyzická osoba s bydliskom na Slovensku, ktorá má viac ako 18 rokov má právo zúčastniť sa.
Táto súťaž NIE JE otvorená osobám pracujúcim pre ORGANIZÁTORA a zamestnancom pridružených spoločností na účely tejto kampane, ako aj ich priamym príbuzným: deťom, rodičom, bratom, sestrám, manželom. Účasť z falošných profilov a inými metódami s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť výhry nie je povolená. V prípade podozrenia zo zneužitia má Organizátor právo na okamžitú diskvalifikáciu účastníkov. Neslušné a obscénne slová, výrazy, obrázky, atď. organizátor si vyhradzuje právo nezverejniť na facebookovej stránke.

4. Ocenenie a vyhlásenie víťaza
Organizátor informuje každý deň víťazného účastníka komentovaním zverejnenia na stránke Milva Slovensko, v ktorom je uvedené facebook meno víťaza a otvára príslušné okienko na Adventnom Milva kalendári, kde je ukrytá výhra.
Aby víťazný účastník získal svoju výhru, musí v rámci nej zaslať svoje osobné údaje - meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo vo forme osobnej správy na FB stránke Milva Slovensko, a to najneskôr do 5 dní po vyhlásení.
Účastníci súhlasia s tým, že poskytnutie ich osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom je nevyhnutné pre účely získania náležitej ceny. Prijaté osobné údaje nebudú použité na iné účely, ako sú uvedené v týchto pravidlách.
Činnosti účastníkov hier, ktorých cieľom je zvýšiť pravdepodobnosť výhry ceny pomocou iných spôsobov a metód než sú tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách, sú zakázané.

5. Výhry
Výhrami sú balíčky výrobkov Milva a darčekový šek ako Veľká výhra.
- Výhercom sa stáva 1 (jeden) z účastníkov, ktorí splnili podmienky hry v daný deň a 1 (jeden) zo všetkých účastníkov, ktorí sa aspoň raz zúčastnil v súťaži. Do žrebovania veľkej vyhry budú zapojené všetky kometary, ktoré boli zverejnené od 1.12 do 23.12.2023 v súťaži  Adventný kalendar.
- Získané ceny nie je možné previesť na inú osobu, vymeniť za iné produkty ani ich vymeniť za peňažný ekvivalent.

- Organizátor nenesie zodpovednosť v prípade, že používateľ uviedol neplatné kontaktné údaje, neúplnú alebo nepresnú e-mailovú adresu, nesprávne mená alebo neexistujúci alebo deaktivovaný profil na Facebooku.

6. Prípustnosť
Súťažiacemu nie je umožnené zúčastniť sa, ak:
- používa bezohľadné metódy, techniky a softvér na manipuláciu s účasťou a výsledkami;
- nespĺňa žiadnu z podmienok týchto „Podmienok“;
- používa falošné, neoprávnené alebo duplikované účty na Facebooku.

7. Obmedzenia zodpovednosti
Organizátor nezodpovedá za:
- nesprávne alebo zavádzajúce mená používateľov Facebooku;
- duplikovanie profilov na Facebooku neprajníkmi;
- chybný alebo neúspešný elektronický prenos údajov, technická nemožnosť registrácie v hre v dôsledku okolností mimo kontroly Organizátora;
- porucha komunikačného spojenia bez ohľadu na príčinu, pokiaľ ide o zariadenia, systémy, siete, linky, satelity, servery, počítače alebo poskytovateľov použitých v súvislosti s touto hrou;
- nedostupnosť internetu alebo webovej stránky alebo ich kombinácie;
- poškodenie systému stránky alebo platformy Facebook;
- za stratu údajov o registrovaných účastníkoch z technických a iných nepredvídateľných dôvodov a / alebo iných okolností vyššej moci;

Organizácia, prezentácia, správanie a regulácia hry nie sú v žiadnom prípade kontrolované ani spravované spoločnosťou Facebook Inc.;

8. Ostatné podmienky
- Podmienky tejto súťaže sú zverejnené a dostupné na www.milva.sk
- Účasťou v súťaži účastníci akceptujú tieto „Podmienky“ a súhlasia s dodržiavaním všetkých podmienok a požiadaviek súťaže.
- Organizátor si vyhradzuje právo tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť a doplniť. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.
- Používatelia nesmú uverejňovať komentáre s neetickým a nemorálnym obsahom v rozpore s dobrými mravmi, vulgárne a urážlivé slová, komentáre, ktoré vyvolávajú a / alebo stimulujú nenávisť alebo iné zákonom zakázané správanie, komentáre v rozpore so zákonom na ochranu pred diskrimináciou, komentáre, ktoré obsahujú otvorenú alebo skrytú reklamu konkurenčných výrobkov, náboženských a politických symbolov a správ.
ORGANIZÁTOR sa od týchto udalostí dištancuje a vyhradzuje si právo vylúčiť z účasti ľubovoľného používateľa, ktorý sa správa v rozpore s týmito pravidlami, ako aj vymazať jeho príspevok / komentár.
- Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť alebo zastaviť súťaž v ktorejkoľvek fáze jej implementácie oznámením účastníkov na oficiálnej stránke spoločnosti - Milva Slovensko na Facebooku. Všetci účastníci sa v tomto zmysle považujú za upozornených od okamihu uverejnenia príspevku organizátorom.
- Organizátor si vyhradzuje právo ukončiť súťaž / alebo diskvalifikovať účastníka / účastníkov v prípade podozrenia zo zneužitia, obchádzania alebo porušenia týchto pravidiel alebo za prítomnosti ďalších okolností, ktoré si vyžadujú pozastavenie / ukončenie súťaže.
- Možné spory medzi ORGANIZÁTOROM a účastníkom / účastníkmi sa riešia rokovaniami a v prípade nemožnosti - podľa všeobecných právnych predpisov Slovenskej republiky.
-  Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená. 
 


Veľa šťastia! 🫶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaž ''STAY TUNED''- ukončená
 
Výhercovia
 
INSTAGRAM Milvask -  Tri vianočné balíčky Milva vyhrala @laurita_tkacova 

FB Milva Slovensko - Tri vianočné balíčky Milva vyhrala Mariana Slušníková
 
 
Ďakujeme všetkým za účasť!
 
 
 
 
 
 
********************************************
 
 
 
 
 
 
 
HALLOWEENSKÁ  SÚŤAŽ NA FACEBOOK 
 
 
🎃🎃🎃Halloweenska súťaž - ukončená 🎃🎃🎃
Vybrali sme vybrali troch víťazov. Každý z nich obdrží od nás balíček produktov:

💜Milva šampón chinín forte 200ml
💜Milva šampón horčík a chinín 200ml
💜Milva šampón proti strate a rednutiu vlasov pre mužov 200ml
💜Milva chinín forte maska, 250ml
💜Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
💜Milva chinínová voda forte s rozprašovačom 200 ml
💜Chinínová voda forte 100ml
💚Zubná pasta s mätou a zázvorom 75ml

Balíček vyhrávajú:
1. Vierka Pisarčíková
2. Lukin Lukin
3. Monika Rechtoríková
Gratulujeme k výhre a prosíme výhercov, aby nás kontaktovali správou do 10.11.2023
 
 
 
 
HALLOWEENSKÁ  SÚŤAŽ INSTAGRAM
 
 
Balíček vyhrávajú:
1. @katkahornikova
2. @mirka_888
3. @slovenskamat

Gratulujeme k výhre a prosíme výhercov, aby nás kontaktovali správou do 10.11.2023
 
************************************************************
 
 
 
 
HALLOWEENSKÁ  SÚŤAŽ NAFACEBOOK A  INSTAGRAM 29.10 - 2.11.2023
 
 
 
 
 
Vyhráte na Halloweena balíček od Milvy. Pripravili sme ho podľa aktuálnych potrieb vlasov. Na jeseň je vypadávanie vlasov často najintenzívnejšie a často sme v tom období aj chorí, čo má vplyv na rednutie vlasov. Preto sme vybrali tieto produkty:
💜Milva šampón chinín forte 200ml
💜Milva šampón horčík a chinín 200ml
💜Milva šampón proti strate a rednutiu vlasov pre mužov 200ml
💜Milva chinín forte maska, 250ml
💜Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
💜Milva chinínová voda forte s rozprašovačom 200 ml
💜Chinínová voda forte 100ml
a
naša najnovšia novinka 💚Zubná pasta s mätou a zázvorom 75ml💚
Chceli by ste vyhrať tento balíček? Zapojte sa do našej súťaže! 👇
1. Napíšte nám do komentárov či sa pripravujete sa na Dušičky alebo Halloween?🤔
a označte 2 osoby, ktoré by naša súťaž potešila. Komentovať môžete viackrát, ale vždy je potrebné označiť iné osoby.
2. Sledujte nás na Facebooku 🙏( Milva Slovensko).
2.11.2023 náhodne vyberieme 3 výhercov z komentárov. Zoznam o víťazoch zverejníme v stoty 3.11.2023 a na našej webovej stránke www.milva.sk
 
Pravidlá súťaže
 
 

Usporiadateľ súťaže

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová Oddiel: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a miesto konania súťaže

 

a) Súťaž prebieha od 29.11.2023 do 02.11.2023. Vyhodnotenie bude prebiehať na základe zberu správne splnených podmienok súťaže behom jej trvania.  

b) Následne prebehne spravodlivé žrebovanie výhercov, s vyhlásením výsledkov, prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

c) Súťaž prebieha výlučne na Instagram Milvask a FB Milva Slovensko

 

Podmienky účasti v súťaži

 

a) Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov, súťažiacich na IG profile Milvask a na FB na Milva Slovensko, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a štatútom súťaže.

b) Podmienky pre účasť v súťaži:

1.Sledovať našu stránku MilvaSK resp. Milva Slovensko
2. Označte v kometari dve osoby, ktorá by ju naša novinka zaujímala.
Komentovať môžete neobmedzene, ale vždy označte iné osoby

 

Ceny

 

a)  Usporiadateľ vyberie 3 výhercov na Instagram Milvask a 3 výhercov  na FB Milva Slovensko. Každý výherca balíček produktov Milva:

Milva šampón chinín forte 200ml
Milva šampón horčík a chinín 200ml
Milva šampón proti strate a rednutiu vlasov pre mužov 200ml
Milva chinín forte maska, 250ml
Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
Milva chinínová voda forte s rozprašovačom 200 ml
Chinínová voda forte 100ml
Zubná pasta s mätou a zázvorom 75ml

b) Výhercu vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní správne splnených súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

 

Určenie výhercu 

 

a) Víťazov vyberá usporiadateľ

b) Výherca je povinný kontaktovať usporiadateľa cez IG alebo FB správu do 10.11.2023.  

c) Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 

Záverečné ustanovenia

 

a) Súťažiaci nemusí poskytnúť osobné údaje počas trvania súťaže ani pri prevzatí výhry. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie. 

c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

d) Účasťou v hre účastníci súhlasia s tým, že pri vyhlásení výhercov môžeme zverejniť mená ich profilov na sociálnej sieti.

e) Účastníci nemajú nárok na peňažný ekvivalent namiesto výhry.

j) Organizátor hry si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je urážlivý, diskriminačný alebo v rozpore s pravidlami zodpovednej komerčnej komunikácie, ako aj diskvalifikovať príslušného autora takého obsahu.

i) Jediné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú tie, ktoré vyžadujú kuriérske spoločnosti na prijímanie vašich darčekov.

 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená. 
 
 
 
 
 
********************************************
 
 
 
 
SÚŤAŽ NA INSTAGRAM 19.9 - 27.9.2023

ukončená 28.9.2023
****************************
 
Zoznam výhercov

súťaže o 10 balíčkov

Milva šampon a kondicionér hořčík a chinin

@vlasta.kovacikova
@rozarka120
@jarko_brath
@tanicka_888
@gitkakrivisova
@bellina_the_dog
@becicova_martina
@tothova.lenka
@saimona16
@hpiklova

 

Prosíme všetkých vyhercov kontaktovať nás prostredníctvom IG správy (@milvask) do 10.10.2023.

 
 
 
****************************
 
 

Súťaž o Milva šampón a kondicionér horčík a chinín

Predstavujeme Vám novú generáciu chinínovej starostlivosti.

Vaše vlasy sú vyčerpané a utratené po lete? Vypadavaju nadmierne, lámu sa a keby prestali rásť? V tejto súťaži máte možnosť vyhrať novinky od Milva s chinínom a horčíkom a začať pestovať svoje vlasy.


Pokiaľ chcete súťažiť o jednu z 10 výhier - regeneračné, vyživujúce a hydratačné kombo na rast vlasov vhodné pre ženy aj mužov (Milva šampón a kondicionér horčík a chinín) je potrebné splniť nasledovne pravidlá súťaže:

 
 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 

Usporiadateľ súťaže

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová Oddiel: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a miesto konania súťaže

 

a) Súťaž prebieha od 19.9.2023 do 27.9.2023. Vyhodnotenie bude prebiehať na základe zberu správne splnených podmienok súťaže behom jej trvania.  

b) Následne prebehne spravodlivé žrebovanie výhercov, s vyhlásením výsledkov, prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

c) Súťaž prebieha výlučne na Instagram Milvask

 

Podmienky účasti v súťaži

 

a) Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov, súťažiacich na IG profile Milvask, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a štatútom súťaže.

b) Podmienky pre účasť v súťaži:

1.Sledovať našu stránku MilvaSK
2. Označte v kometari jednu osobu, ktorá by ju naša novinka zaujímala.
Komentovať môžete neobmedzene, ale vždy označte inú osobu

 

Ceny

 

a)  Usporiadateľ vyberie 10 výhercov . Každý výherca vyhrá Milva šampón a kondicionér horčík a chinín.

b) Výhercu vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní správne splnených súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

 

Určenie výhercu 

 

a) Víťazov vyberá usporiadateľ

b) Výherca je povinný kontaktovať usporiadateľa cez IG správu do 10.10.2023.  

c) Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 

Záverečné ustanovenia

 

a) Súťažiaci nemusí poskytnúť osobné údaje počas trvania súťaže ani pri prevzatí výhry. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie. 

c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

d) Účasťou v hre účastníci súhlasia s tým, že pri vyhlásení výhercov môžeme zverejniť mená ich profilov na sociálnej sieti.

e) Účastníci nemajú nárok na peňažný ekvivalent namiesto výhry.

j) Organizátor hry si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je urážlivý, diskriminačný alebo v rozpore s pravidlami zodpovednej komerčnej komunikácie, ako aj diskvalifikovať príslušného autora takého obsahu.

i) Jediné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú tie, ktoré vyžadujú kuriérske spoločnosti na prijímanie vašich darčekov.

 
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a Instagramom a nie je s Facebookom a Instagramom inak spojená. 
 
*****************************
 
SÚŤAŽ NA FACEBOOK a INSTAGRAM
 
ukončená 13.9.2023
 
 
 
 
****************************
 
Zoznam výhercov
 
I. INSTAGRAM @milvask


1.@pavolvojtko
2. @len_uss ⊗
3.@nemtudokmitideirni_
4.@ivuskatom ⊗
5.@dankalichonova
6. @werulinkaaa
7.@dratnalova.e
8. @adriana_borosova
9.@monca.sencakova
10. @micka_mickova
11. @mojsladkydomov
12. @87dominik ⊗
13. @mularcik777
14. @nitschka
15. @zuzana.dzurikova
 
 
II. Facebook Milva Slovensko
 
1. Iveta Štíberová-Kadlečíková
2. Monika Fačkovcová ⊗
3. Katarína Eliášová ⊗
4. Ladislav Mintal ⊗
5. Bea Mintalova ⊗
6.Katrin Ja 
7. Paul Jones
8. Tkáčová Laura
9.Lukáš Sebastian Pucheľ
10. Stanuška Kabaštová
11. Andrea Pagacova
12. Majka Cihlářová ⊗
13. Nela Mitaľová ⊗
14. Karin Mikleová ⊗
15.Martina Matulová
 
 
 
****************************
 

Súťaž o horúcu novinku Milva

ak nemáte dosť letného tepla sme tu s horúcou novinkou a súťaž o Milva vodičku na vlasy z divokej zihlavy 200ml. Naša novinka je 100% prírodná voda zo žihľavy (extrakcia za studena) a je určená proti masteniu vlasov a vypadávaniu vlasov. Vhodná na každodenné použitie bez obmedzenia.
Pokiaľ chcete súťažiť o jednu z 30 výhier - prírodnú vodu na vlasy zo žihľavy je potrebné splniť nasledovne pravidlá súťaže

Pred odoslaním správy si prečítajte:
 
 
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
 

Usporiadateľ súťaže

 

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová Oddiel: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a miesto konania súťaže

 

a) Súťaž prebieha od 7.9.2023 do 13.9.2023. Vyhodnotenie bude prebiehať na základe zberu správne splnených podmienok súťaže behom jej trvania.  

b) Následne prebehne spravodlivé žrebovanie výhercov, s vyhlásením výsledkov, prostredníctvom firemných sociálnych sietí.

c) Súťaž prebieha výlučne len na facebookovom profile  https://www.facebook.com/MilvaSlovensko a na Instagram Milvask

 

Podmienky účasti v súťaži

 

a) Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov, súťažiacich na facebookovom profile Milva Slovensko, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže, užívateľ súhlasí s jej podmienkami a štatútom súťaže.

b) Podmienky pre účasť v súťaži:

1.Sledovať našu stránku Milva Slovensko
2. Označte v kometari jednu osobu, ktorá by ju naša novinka zaujímala.
Komentovať môžete neobmedzene, ale vždy označte inú osobu

 

Ceny

 

a)  Usporiadateľ vyberie 15 výhercov z FB  a15 výhercov z IG . Každý výherca vyhrá Milva voda z divokej žihľavy 200ml

b) Výhercu vyhlási Usporiadateľ, po zozbieraní správne splnených súťažných podmienok. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu.

 

Určenie výhercu 

 

a) Víťazov vyberá usporiadateľ

b) Výherca je povinný kontaktovať usporiadateľa cez Facebook správu do 30.9.2023.  

c) Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.

 

Záverečné ustanovenia

 

a) Súťažiaci nemusí poskytnúť osobné údaje počas trvania súťaže ani pri prevzatí výhry. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

b) Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie. 

c) Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

d) Účasťou v hre účastníci súhlasia s tým, že pri vyhlásení výhercov môžeme zverejniť mená ich profilov na sociálnej sieti.

e) Účastníci nemajú nárok na peňažný ekvivalent namiesto výhry.

j) Organizátor hry si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je urážlivý, diskriminačný alebo v rozpore s pravidlami zodpovednej komerčnej komunikácie, ako aj diskvalifikovať príslušného autora takého obsahu.

i) Jediné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú tie, ktoré vyžadujú kuriérske spoločnosti na prijímanie vašich darčekov.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz